PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA KOPŘIVNICE

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA KOPŘIVNICE

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Průzkum dopravního chování

V měsících dubnu a květnu bude v Kopřivnici probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o....

Intenzita dopravy na křižovatkách

Někteří z Vás nás nachytali na švestkách, při provádění průzkumu dopravy kamerami. V měsíci březnu a dubnu proběhly dopravní průzkumy na křižovatkách dle harmonogramu Plánu udržitelné městské mobility. Posvítili jsme si na intenzitu dopravy. Průzkumy byly provedeny...

Komunikační strategie

Na schůzce řídícího výboru dne 19.12. bylo dohodnuto jeho složení členů, kterými jsou: Ing. Miroslav Kopečný – starosta města, předseda skupiny Stanislav Šimíček – místostarosta města Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit. Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí? Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu. Přehled všech aktivit naleznete ZDE