PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA KOPŘIVNICE

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA KOPŘIVNICE

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Posouzení zavedení nízkoemisní zóny

V rámci plánu mobility bylo provedeno posouzení nízkoemisní zóny, které je k dispozici v sekci dokumenty. V rámci posouzení byla navržena nízkoemisní zóna v centru města. Omezení dopravy vozidel emisní třídy EURO 1 a EURO 2 by zlepšilo ovzduší v centru města. Současně...

Proč se rozpouští ledovce?

Dle zjištění analytické části plánu udržitelné mobility se v Kopřivnici vyprodukuje za pracovní den 45 tun CO2 jen z dopravy. Automobilová doprava produkuje 66% emisí, což představuje ohromných 29 tun denně. Denně je spotřebováno pro osobní vozy 6 000 litrů benzínu a...

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou v Moravskoslezském kraji velkým tématem. Podíváme-li se na Kopřivnici, je situace sice lepší, ale stále není růžová. Největší problém je s prachem a Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit. Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí? Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu. Přehled všech aktivit naleznete ZDE