PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA KOPŘIVNICE

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA KOPŘIVNICE

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Komunikační strategie

Na schůzce řídícího výboru dne 19.12. bylo dohodnuto jeho složení členů, kterými jsou: Ing. Miroslav Kopečný – starosta města, předseda skupiny Stanislav Šimíček – místostarosta města Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí...

Dopravní průzkumy

Dne 18.10. byly provedeny dopravní průzkumy na kordonu města a na vybraných křižovatkách ve spolupráci se Střední odbornou školou Kopřivnice, které tímto děkujeme. Celkem bylo v terénu 33 studentů, kteří zkoumali tranzitní dopravu města. Po vyhodnocení průzkumů budeme...

Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem v Kopřivnici žilo lépe?

Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice. Tento plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městě, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravu, ale i problematiku...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit. Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí? Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu. Přehled všech aktivit naleznete ZDE