ČLÁNKY

Informace o projektu a dopravě ve městě

Posouzení zavedení nízkoemisní zóny

V rámci plánu mobility bylo provedeno posouzení nízkoemisní zóny, které je k dispozici v sekci dokumenty. V rámci posouzení byla navržena nízkoemisní zóna v centru města. Omezení dopravy vozidel emisní třídy EURO 1 a EURO 2 by zlepšilo ovzduší v centru města. Současně...

číst více

Proč se rozpouští ledovce?

Dle zjištění analytické části plánu udržitelné mobility se v Kopřivnici vyprodukuje za pracovní den 45 tun CO2 jen z dopravy. Automobilová doprava produkuje 66% emisí, což představuje ohromných 29 tun denně. Denně je spotřebováno pro osobní vozy 6 000 litrů benzínu a...

číst více
Imise v dobrém i ve zlém

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou v Moravskoslezském kraji velkým tématem. Podíváme-li se na Kopřivnici, je situace sice lepší, ale stále není růžová. Největší problém je s prachem a Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které...

číst více

Veřejné projednání analýzy je za námi

Veřejné projednání analýzy plánu mobility je za námi. Velmi si ceníme plodné diskuse ze které vzešla nutnost doplnění opatření pro dohled nad dodržováním pravidel nastavené parkovací zóny. Na projednání jsme se již dotkli i strategie pro období do roku 2030. Ta je k...

číst více
24.6. 2019 – Veřejné projednání analýzy plánu mobility

24.6. 2019 – Veřejné projednání analýzy plánu mobility

Srdečně zveme všechny občany na projednání analytické části plánu mobility a koncepce parkování, která bude podkladem pro budoucí návrhy. Na projednání budeme diskutovat o mobilitě a dopravě ve městě, v rámci diskuse zazní i zajímavé informace, které jsme zjistili na...

číst více

Průzkum dopravního chování

V měsících dubnu a květnu bude v Kopřivnici probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o....

číst více
Intenzita dopravy na křižovatkách

Intenzita dopravy na křižovatkách

Někteří z Vás nás nachytali na švestkách, při provádění průzkumu dopravy kamerami. V měsíci březnu a dubnu proběhly dopravní průzkumy na křižovatkách dle harmonogramu Plánu udržitelné městské mobility. Posvítili jsme si na intenzitu dopravy. Průzkumy byly provedeny...

číst více

Komunikační strategie

Na schůzce řídícího výboru dne 19.12. bylo dohodnuto jeho složení členů, kterými jsou: Ing. Miroslav Kopečný – starosta města, předseda skupiny Stanislav Šimíček – místostarosta města Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí...

číst více

Dopravní průzkumy

Dne 18.10. byly provedeny dopravní průzkumy na kordonu města a na vybraných křižovatkách ve spolupráci se Střední odbornou školou Kopřivnice, které tímto děkujeme. Celkem bylo v terénu 33 studentů, kteří zkoumali tranzitní dopravu města. Po vyhodnocení průzkumů budeme...

číst více