DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Souhrnná prezentace analytické části

Prezentace návrhové části k veřejnému projednání

Prezentace k veřejného projednání analytické části

Závěr zjišťovacího řízení SEA Plánu udržitelné městské mobility Kopřivnice

Návrhová část Plánu udržitelné městské mobility města Kopřivnice

Strategická část Plánu udržitelné městské mobility města Kopřivnice

Textová část analýzy Plánu udržitelné městské mobility města Kopřivnice

Výsledky průzkumu dopravního chování Plánu udržitelné městské mobility města Kopřivnice

Textová část návrhu Koncepce statické dopravy města Kopřivnice

Textová část analýzy Koncepce statické dopravy města Kopřivnice

Posouzení nízkoemisní zóny a regulačního řádu

Výkresy návrhové části k projednání

Návrh úprav sítě automobilové dopravy

Návrh úprav sítě cyklistické dopravy

Návrh úprav sítě pěších tras

Návrh úprav sítě VHD

Návrh regulace parkování vozidel

Výkresy analytické části

Základní komunikační síť IAD

Zatřídění komunikační sítě IAD

Intenzita vozidel za 24 hodin

Intenzita vozidel nad 3,5t za 24 hodin

Analýza veřejné hromadné dopravy

Základní síť cyklistických tras

Počet cyklistů za špičkovou hodinu

Základní síť pěších tras

Počet pěších na přechodech za špičkovou hodinu

Odstavování vozidel v bytové zástavbě

Stupeň automobilizace v bytové zástavbě

Odstavování dodávek

Problémová mapa sestavená za pomoci dětí ZŠ

Problémová mapa Kopřivnice

Problémová mapa Mniší

Problémová mapa Lubina

Imisní situace (červeně je znázorněný stav přes povolený limit)

Průměrná roční koncentrace NO2 (Oxid dusičitý – způsobuje kyselé deště)

Průměrná roční koncentrace BaP (karcinogenní látka)

Průměrná roční koncentrace PM10 (prach)

Průměrná koncentrace 36. den překročení limitu PM10 (prach)

Průměrná roční koncentrace PM2,5 (mikroprach)

Průměrná roční koncentrace Benzen (karcinogenní látka)

Imisní příspěvek dopravy

Průměrná roční koncentrace NO2 (Oxid dusičitý – způsobuje kyselé deště) z dopravy

Průměrná roční koncentrace PM10 (prach) z dopravy

Průměrná roční koncentrace BaP (karcinogenní látka) z dopravy

Analýza demografie

Počet obyvatel v okolních obcích

Vývoj počtu obyvatel v okolních obcích

Vývoj počtu obyvatel ve městě Kopřivnice

Podklady pro školy

ZŠ Svaté Zdislavy

ZŠ Mniší

ZŠ Lubina

ZŠ Floriána Bayera

ZŠ Emila Zátopka

ZŠ dr. Milady Horákové

ZŠ Alšova

ZŠ Motýlek

ZŠ 17. listopadu

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Město Kopřivnice

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou:

 • M. Kopečný, starosta
 • S. Šimíček, místostarosta
 • J. Štěpán, odbor rozvoje
 • M. Šmíd, odbor rozvoje
 • L. Šimečková, odbor rozvoje
 • R. Petr, odbor rozvoje
 • H. Rulíšek, odbor životního prostředí
 • J. Jiřík, odbor životního prostředí
 • K. Žák, odbor majetku
 • V. Pustka, spol. Slumeko s.r.o.

Za zpracovatele: P. Macejka

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků.

 • Motorová doprava
  • Automobilová
  • Veřejná hromadná
 • Nemotorová doprava
  • Cyklistická
  • Pěší
 • Statická doprava

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR