Dne 18.10. byly provedeny dopravní průzkumy na kordonu města a na vybraných křižovatkách ve spolupráci se Střední odbornou školou Kopřivnice, které tímto děkujeme. Celkem bylo v terénu 33 studentů, kteří zkoumali tranzitní dopravu města. Po vyhodnocení průzkumů budeme vědět kolik vozidel Kopřivnicí projíždí bez zastavení a kolik jich v Kopřivnici končí.  Informace se objeví v rámci analytické části zde na webu.