Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou v Moravskoslezském kraji velkým tématem. Podíváme-li se na Kopřivnici, je situace sice lepší, ale stále není růžová. Největší problém je s prachem a Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují kyselé deště a jsou způsobeny z velké části dopravou,  dosahují hodnoty do 15 μg. Limit je přitom 40 μg. Prach, který nás dusí a způsobuje dýchací potíže, dosahuje průměrné hodnoty za rok 30 μg při limitu 40 μg. Problém s prachem je zejména v zimně, kdy jsou v provozu malé topeniště rodinných domů a také při inverzních situacích. Proto je v rámci limitů dovoleno překročení 50 μg po dobu 35 dní v roce. Hodnotí se tedy imise prachu nejvyšší 36. denní koncentrace. V Kopřivnici je to 56 μg. Limit je tedy překročen o  12%. Mikroprach má limit pro průměrnou roční koncentraci 25 μg. Ve měst je dosaženo  23,7 μg. Benzen dosahuje hodnoty 1,8 μg při povolené koncentraci 5 μg. Problémem je koncentrace karcinogenního Benzoapyrenu, který má imisní limit stanoven na 1ng, ale koncentrace ve městě dosahuje 2,4 ng. Tento problém je ovšem na většině území Moravy a není omezen na město samotné.

Největší úsilí je nutné vyvinout ve snížení imisí PM10 na kterých se podílí rodinné domy, průmyslové zdroje, přenos z Polska a doprava.

Území s překročeným limitem Benzoapyrenu