Někteří z Vás nás nachytali na švestkách, při provádění průzkumu dopravy kamerami. V měsíci březnu a dubnu proběhly dopravní průzkumy na křižovatkách dle harmonogramu Plánu udržitelné městské mobility. Posvítili jsme si na intenzitu dopravy. Průzkumy byly provedeny francouzskými kamerami LOGICAM, které jsou uzpůsobeny pro tyto průzkumy. Kamery byly přichyceny ke sloupu veřejného osvětlení. Sčítání proběhlo v křižovatkách v době od 7 do 17 hodin. Tyto záznamy jsou nyní vyhodnocovány. Sbíraná data jsou adekvátní známým křižovatkovým průzkumům prováděným čárkovací metou studenty, kteří sedí u křižovatky a zapisují směry a kategorie jednotlivých vozidel. Výsledná data budou v květnu využita pro kapacitní výpočty křižovatek, které odhalí případné kapacitní problémy. Ne všechny problémy s kapacitou křižovatek se totiž projeví v místě problému. Někdy se stává, že problém v jedné části města se projeví jinde.

Průzkumy odhalili také zajímavou kratochvíli řidičů nákladních vozidel, kteří si z okružních křižovatek dělají pouťový kolotoč. Toto chování je pro ně jistě zábavné, nicméně ve vztahu ke znečištění ovzduší bychom měli dotyčným zajistit ekologičtější kratochvíli a toto jednání odsoudit.

Dopravní průzkumy

Jízda řidičů nákladních vozidel je vskutku atrakcí, kterou bychom měli odsoudit.

 

V rámci plánu mobility se jedná o důležitá data, která budou prezentována na webu projektu mobilita-koprivnice.cz a dále využita pro doporučení úprav organizace dopravy ve městě v rámci návrhové části projektu na podzim.

Pokud jste si průzkumů všimli a jste zvědavi na výsledek, je možné navštívit také veřejné projednání analytické části před prázdninami.