Na schůzce řídícího výboru dne 19.12. bylo dohodnuto jeho složení členů, kterými jsou:

 • Ing. Miroslav Kopečný – starosta města, předseda skupiny
 • Stanislav Šimíček – místostarosta města
 • Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
 • Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území, odbor rozvoje města
 • Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, odbor rozvoje města
 • Ing. Richard Petr, referent oddělení území, odbor rozvoje města
 • Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí
 • Ing. Jaroslav Jiřík, vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody, odbor životního prostředí
 • Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
 • Ing. Vladimír Pustka, jednatel společnosti Slumeko, s.r.o.
 • Ing. Petr Macejka Ph. D, zpracovatel

Dále byly stanoveny 3 pracovní skupiny PUMM v tomto rozsahu:

Motorová doprava

 • Automobilové doprava IAD
 • Veřejná hromadná doprava VHD

Nemotorová doprava

 • Cyklistická doprava
 • Pěší doprava

Statická doprava

Pracovní skupiny se budou scházet k projednání jednotlivých témat v analytické i návrhové části.

Veřejnost bude zapojena kontinuálně formou webu projektu v sekci Napište nám, kde je možné vkládat otázky, které budou odpovězeny a vypořádány. Mimo to budou svolána veřejná projednání (jaro 2019) k analytické části a (podzim 2019) k návrhové části a akčnímu plánu.