NAPIŠTE NÁM

Vaše názory jsou pro nás velice důležité

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu: petr.macejka@udimo.cz

35 komentářů

 1. Linde Michael

  Městská policie (MP) je vůči nesprávnémi parkování nečinná a vyhýbá se udělování trestů (pokut). Rok upozorňuji MP,že u sportovní haly školy EZ je zakázané stání aut delších 5 metrů. Výsledkem je z příkazu města nalajnování bílých čar pro pět nákladních vozů,označení značkou reserve do 3,5tuny. Výsledkem je parkováni aut delších 5 metrů nedaleko bydlícího podnikatele,jemuž auta patří. Zóna zákazu stání aut nad 5 metrů zde není respektována a MP to neřeší.
  Podobná situace je u vlak.nádraží,kde je značka zákazu stání mimo povolení od ČD a.s. Místo obsadila firma Vosíme a za okny aut mají povolení od jiné firmy. Navíc tam ztěžují odvoz popelnic. Opět jsem nahlásil porušování zákazu,ale MP opět nečinná. Tak se poslední rok řeší parkování. Chybí přísnost MP v netolerování přestupků. Plánuje se vybírání poplatků,ale to není řešení. V ulici bude 60 míst,ale aut bude daleko více. Město nadále spí, ale podle plánu bude vybírat korunky. Asi to bude trvat tak dlouho,jako trvala výstavba penzionu pro důchodce.

  Odpovědět
  • Linde Michael

   VAŠE NÁZORY JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ !
   Tak zní heslo zdejšího projektu. Ale za tři měsíce nepřišla žádná odpověď. Všechno spí,kromě pár drobných věcí, se ve městě nic neděje. Přidám další poznatek mých pozorování. Máme několik zón s max.rychlostí 30km/hod. Výsledek? V ulicích K očnímu,Sluneční,Z.Buriana,Ke Koryčce,Školní a dalších se zásadně nedodržuje stanovená rychlost. V drtivé většině je překračována o 20-40 km/hod. Jak chceme dosáhnout zklidnění,když situaci nikdo nekontroluje,ani Policie.

   Odpovědět
 2. Jaroslav Ostrák

  Čas utíká ,aut přibývá a koncepce lehla popelem,jak jinak.Neřešíte nic,jenom plánujete,kecáte a občané se můžou stěžovat leda tak na lampárně!Že již není kde parkovat ,nikoho netankuje!Protože máte své domečky,garáže,…a všichni jsou Vám ukradeni!HNUS!!!!

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, návrh koncepce statické dopravy je vyvěšen v sekci dokumenty. Zde jsou podrobně vymezena parkoviště, která jsou navržena k výstavbě. Realizace bude záviset na finančních možnostech města. Cílem plánování dopravy v Kopřivnici je nicméně zajistit dopravu udržitelným způsobem. Díky za připomínku.

   Odpovědět
 3. Lukáš Bartl

  Dobrý den,
  Můj dotaz se bude týkat, jak jinak, parkování na ul. Štefánikova ze strany OSBD, kde je zároveň zakázán vjezd, mimo dopravní obsluhy. Toto parkoviště je hojně využíváno lidmi, kteří si chodí odskočit do města, jelikož mají odtud centrum nejblíže.
  Osobně jsem na tuto situaci upozorňoval již před rokem MěÚ, ale zřejmě mají plné ruce práce s rekonstrukcí města, která se zatím odkládá.
  Buď tedy tu zákazovou značku oddělejte, nebo začněte udělovat skrze PČR(Městská Policie) upozornění/pokuty.
  Lidé z této ulice už mají tohoto jednání plné zuby.

  Hezký den,
  Bartl

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, dohled nad nastaveným systémem parkování je v pravomoci Městské policie Kopřivnice.
   Prosím obraťte se na ně pro řešení konkrétních přestupků.
   Díky

   Odpovědět
   • Bartl

    To by ovšem musela mít MP čas a chuť něco takového řešit.

    Jo, rozdat parkovací karty v počtu větším, než je kapacita parkoviště, to by městu šlo. Lidi platí za místo, které vlastně ani nemají – viz. Dukelská atp.. Kontroly neděláme – asi se nechce. Nevadí, kasírujeme a jedeme dál.

    Pan Jaroslav Orsák nademnou Vám to pěkně shrnul.

    Odpovědět
 4. Marie Jelenová

  Dobrý den,bylo by dobré se zamyslet nad průjezdnosti parkoviště u Komerční banky z ulice Kadláčkovy na ulici Československé armády.Při objíždění z Kadláčkovy ulice na ul.Francouzskou,potom na ul.Obr.míru a zpět na ul. Čsl.armády to opravdu není ekonomické a znečištění ovzduší daleko větší,než když se vyjede přímo,bez stání na třech křižovatkách,kdy nejhorší výjezd je z ul. Francouzské na ul.Obr.míru.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, návrh propojení je v rámci PUMM navržen v souvislosti s výstavbou etážového stání na v lokalitě házenkářského hřiště. Projekčně akce není připravena.

   Odpovědět
 5. Filip Grygarčík

  Dobrý den,
  včera na veřejném projednání mmj. zazněla poznámka ohledně těžkosti odbočení na křižovatce TESCO x ČSA ve špičce, na kterou reagoval zaměstnanec města (nebudu jmenovat) návrhem na používání cca 800m delší trasy s nájezdem na ulici ČSA rampou křižovatky s ulicí Nádražní. V podstatě měl zčásti pravdu, pro jízdu ve špičce od TESCA do Kopřivnice je tato trasa vhodnější (odbočení vpravo), nicméně naopak pro výjezd z Kopřivnice je vhodnější použít křiž. u TESCA (opět odbočení vpravo). Problém obou křižovatek je vždy při odbočení vlevo, a to vč. příjezdu do TESCA z ul. ČSA na kř. TESCO x ČSA. Obě křižovatky jsou v analytické části dokumentace označeny písmenem E – nízká kvalita dopravy….navíc s hrozbou zhoršení až na známku F (nejhorší). Vše však platí po krátká období dopravních špiček. Je možné najít řešení pro úpravu tohoto problému? Případné zrušení odbočení vlevo, by asi řešilo situaci ve špičkách, nicméně mimo toto období, což je většinu dne, je takové řešení zbytečné a prodlužuje dopravní trasy. Část problému by jistě vyřešil obchvat sídliště Sever (Nádražní – Severní – s napojením na Obránců míru přes ulici K Pasekám) a to nejen vzhledem k problémům nynějším na ul. ČSA a Obránců míru, ale i vzhledem k budoucím rozvojovým plochám pro výstavbu dle ÚP (řešení, vč. trasy komunikace je součástí ÚP). Jak bude tento problém řešen v dokumentaci? Existuje i jiné řešení problému? Třetí nejhůře hodnocenou křižovatkou v analýze je kř. Husova x Záhumenní (opět E), což s plánovanou dostavbou muzea a vznikem parkování u něj, dopravu ještě zhorší. Jak bude reagovat dokumentace na toto? Děkuji za odpovědi.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Řešení křižovatky ČSA x Tesco není. Aktuální alternativní trasa je dostatečná. Pokud jedete do města, můžete ji využít s pravým odbočením na ČSA. V případě trasy na Lubinu je lepší využít pravé odbočení přímo na ČSA u Tesca. V případě vybudování světel, se kolona nezlepší.
   Ohledně křižovatky Husova x Záhumenní je plánovaná přestavba na okružní. Tato je ale ve střednědobém horizontu. Přednost dostala křižovatka Školní x Obránců míru z hlediska bezpečnosti.

   Odpovědět
 6. Jan Jeřábek

  Hezký den, rád bych využil možnosti vyjádřit se se svými poznatky k dopravní situaci v Kopřivnici.

  1) ulice Panská: jako chodec se na paralelní cyklostezce necítím bezpečně! Pruh pro chodce je vyhrazen na straně u silnice (nebezpečnější strana nežli podél oplocení), na této ulici bohužel není dodržována ve velké míře maximální povolená rychlost, cyklisté navíc často kvůli lepšímu povrchu využívají spíše silnici, nežli cyklostezku, ze které přejíždějí. Jako příležitost bych zvážil zavedení měření pomocí radaru. Co je nutností je zpomalení (například retardér) nebo automatický semafor (červená při překročení rychlosti) u přechodu na zelený můstek a autobusovou zastávku Tatra vrátnice 2. u bytové zástavby Sýkorec. Samotný přechod a případný obrubník s chodníčkem pro chodce na zastávku směr z prům. zóny do města je třeba dodělat!

  Točna autobusů, nedořešena zastávka Tymphany směr do města. Autobusy stojí u obrubníku, místo toho, aby se využívala vždy jen jediná univerzální, již vybudovaná zastávka pro výstup i nástup. Pokud jdou rodiče s dětmi z Brose Kids Clubu, musí přecházet přes točnu nebo jinak, není přechod, na autobus se pak nastupuje přímo z louky. Naopak chválím vhodně umístěný retardér za točnou!

  2) Dle dřívější zkušenosti pro plánování rozvoje a oprav. Nepodmíněně nerealizovat žádné úpravy, změny či opravy silnic na ulicích Čs. armády / Obránců Míru a Štefánikova současně tak jako v roce 2018, kdy byla omezena doprava myslím u Komerční banky a zároveň se v září opravoval přechod u domu podnikatelů. Obě severo-jižní tepny byly v rekonstrukci, doprava kolabovala, lidé se nedostávali včas do práce, s dětmi do školek a podobně. Autobusy měly i 20 minut zpoždění za úsek od kruhového objezdu přes město kolem Laciny / Polikliniky ve směru na aut. nádraží!

  3) Zvážit úpravu místních pravidel v části Paseky, ulice K Pasekám, Paseky, Štramberská od křižovatky u Bubla ranče směr Příbor. Tato cesta je rekreačně značně využívána cyklisty, bruslaři, chodci, pejskaři, rodiči s dětmi a kočárky jakožto pěknou procházku do Příbora, k myslivecké chatě. Nicméně i zde je zvýšený automobilový provoz – úsek je často využíván jako zkratka mezi Příborem a sídlištěm Sever, místo aby se využívala běžná silnice ke křižovatce na silnici číslo 482 (Závišice-Kopřivnice). V pěkných měsících zde chodí opravdu mnoho lidí, jak pro obyvatele, tak pro řidiče není situace jednoduchá. Pokud musíte neustále uskakovat na pole a řidiče jet dvacítkou, tak dobrý pocit z procházky nebo zkrácení cesty se vytratí. Nelze například nějak omezit provoz pouze pro místní, co zde bydlí a mají své domy a nebo nějak více danou trasu zabezpečit pro všechny?

  4) Nerealizovatelné, ale moc by pomohlo, kdyby se do průmyslového parku dalo projet i zadem od ulice Husova za přejezdem podél tatrováckého polygonu. Bohužel rozumím, že z druhé strany je vrátnice, tudíž volný provoz asi nepřipadá v úvahu.

  5) Nápad: Udělejme průzkum / studii, zda by občané Kopřivnice včetně místních částí nestáli o nějakou mini MHD, například mikrobus, který by trasou vykrýval důležité a zajímavé místa jak pro turisty, tak pro místní: MěÚ, Poliklinika, obchodní centrum například Kaufland, průmyslová zóna, vlakové nádraží, kostel, hřbitov, koupaliště, restaurace Palárna, ZŠ ul. Alšova, Kulturní dům, objekt „kasárna“, Dům z pečovatelskou službou / ZŠ 17.listopadu, sídliště Sever, Kulturní dům Lubina, Vlčovice, Mniší. Kolik lidí by toto využilo, jak by taková MHD byla efektivní, finančně, časově atd. MHD nemusí být celoroční, celodenní, využití by počítalo s kalendářem kulturních, sportovních a jiných akcí apod.

  Zdravím

  Odpovědět
 7. Erik Černín

  Dobrý den,

  možná to není úplně k tématu, ale přesto bych rád upozornil na to, že celý letošní rok všichni v Ptačí čtvrti trpíme nesnesitelným hlukem, který je způsobený přestavbou letního stadionu. Neustálá nákladní doprava po Husově ulici a retardéry, na kterých všechny nákladní auta vydávají příšerné rány probudí i mrtvého. Možná by bylo vhodné zvolit vhodnější způsob jak zajistit pomalý průjezd vozidel, než zrovna tyto nevhodné retardéry. Budu rád, když se tím někdo začne vážně zabývat. Od jara se nic nezměnilo a dochází mi trpělivost

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Staveništní dopravu v rámci PUMM neřešíme z hlediska infrastruktury. Na základě připomínky v rámci opatření D4 – Kvalitní dopravní dokumentace jako aktivitu přidáváme „V případě plánovaných stavebních prací většího objemu zajistit dočasné odstranění z plánované trasy staveništní dopravy plastové retardéry, které jsou dopravním zařízením“.

   Váš konkrétní podnět jsem předal městu k řešení.

   Díky za připomínku.

   Odpovědět
 8. Romana

  Na ulici Sokolovské by mohlo být šikmé stání až do konce ulice místo stávajícího chodníku, který by šel posunout blíže k domu. Na této ulici je krom bytů hodně firem a všichni jejich zaměstnanci mají abonentní karty, tím pádem je zde problém zaparkovat, přestože máme rezidentní karty.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za podnět. Řešením se budeme zabývat. Stávající šikmé stání na ulici Sokolovské je řešeno na úkor chodníku. Toto řešení není vhodné podél bytového domu. V případě realizace by zřejmě muselo být ubráno ze zeleně.

   Odpovědět
 9. Roman

  Dobrý den,důchodci, kteří mají trv. pobyt ve Šternberku mají 5 jízd za měsíc taxíkem zdarma. Asi by to uvítali i kopřivničtí starší občané, protože ceny taxíku jsou celkem vysoké.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, se zavedením Senior taxi dotovaného městem se v současné době neuvažuje. Tento návrh byl projednáván v pracovních skupinách. V současné době tento návrh zůstává v opatřeních PUMM pro střednědobý výhled.

   Odpovědět
 10. Zdeněk Škarka

  Dobrý den
  rád bych také upozornil na parkování na ulici Lidická kdy už tak je problém pro obyvatele této ulice v odpoledních hodinách zaparkovat natož parkovat v době kdy je jakákoliv akce v kulturním domě,nebo ve škole Milady Horákove.
  Před několika léty vlastnili obyvatelé této lokality parkovací karty a cizí
  automobily byly vykazovány.Karty byly zrušené a situace je někdy neřešitelná.Nebylo by řešení znovu zavést tyto parkovací karty? Děkuji

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, V současné době je navržena ulice Lidická pro regulaci parkovacími kartami. Situace by se proto měla zlepšit.

   Odpovědět
 11. Petr

  Dobrý den, možná to se zdejší problematikou tolik nesouvisí, ale stále by mně zajímalo, kolik rodičů bylo donucených jezdit zbytečně přes naše město, potom co před pár lety město zrušilo spádové oblasti u mateřských škol? Oni se totiž najdou rodiče, kterým nedělá problém své děti vozit, do pro ně vzdálenější školky kterou pokládají za lepší, načež pak ale bohužel existují i rodiče, kteří své děti musejí už neradi vozit do školky na druhé straně města, protože jim dítě do školky na kterou vidí z okna nebylo přijato. Dokonce se najdou i takové případy, kterým byly děti přijaty do dvou různých školek. Možná to trošku zveličuji, ale když jsem se před nějakým časem snažil u kompetentních orgánů zjistit, kolika rodičů se v blízkosti mé školky toto opatření negativně dotklo, tak mi nebylo nikdy srozumitelně odpověděno.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za podnět. Kolik rodin vozí děti do školy mimo spádovou oblast jsme nezjišťovali. Víme jen, že do školy vozí 17% rodin s dětmi. Nicméně Váš postřeh má vliv na mobilitu a projednáme jej před finálním zpracováním návrhové části.

   Odpovědět
   • Petr

    Dobrý den, měl jsem na mysli mateřské školky, nikoli základní školy, tam totiž došlo před pár lety ke zrušení spádových oblastí. Ostatní města okolo Kopřivnice, jak jsem si před nějakým časem zjišťoval, však spadové oblasti dané mají. Proto tam nemůže docházet k tomu, aby rodičům byla pro jejich dítě nabídnuta školka v takové vzdálenosti, kterou jejich dítě ujít nemůže, ačkoli paradoxně bydlí dvě minuty pěšky od jiné školky, do které jim ale dítě bohužel nemohlo být přijato, protože ta je již obsazena jinými dětmi, které tam třeba jejich rodiče vozí z mnohem vzdálenějšího okolí.

    Marně jsem se snažil zjistit, co k takovému rozhodnutí, zrušit spádové oblasti, ony konkretní lidi kteří to takto rozhodli, vedlo, zřejmě to nejsou informace, které by mohl běžný občan našeho města znát.

    Odpovědět
 12. Ing. Tomáš Martiník

  Dobry den,
  rad bych viděl v koncepci řešení a zklidnění dopravy v ulici Severní. Minimálně snížení rychlosti (aktualne tudy projíždí auta 90 km/h vcetne policie :)) retarder a zajištění dostatečné bezpečnosti pro deti, které by měly mít zajištěny bezpečný východ z nově vzniklé slepé ulice téhož názvu. Rovněž se těšíme na slíbené osvětlení ulice.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Ulice Severní není navržena na rozšíření zóny 30. V ulici je navržena úprava chodníku, která by měla zajistit bezpečnost pěších.

   Odpovědět
 13. Linde Michael

  Kritická situace s parkováním je v oblasti za benzinkou OMV (ul.Polní – ul.Pod zahradami).Každý měsíc zde přibyde 1-2 auta zaregistrovaná do této oblasti a v současné době je zde přeplněno.Před pár lety skončila žádost o vytvoření parkovacích na ul.Pod zahradami na třetím místě v soutěži,kterou každý rok pořádá město (nevzpomenu si,jak se to jmenuje). Ale nic se od té doby neděje.Byla by možnost vytvořit místa za borovicovým stromořadím na ul.Pod zahradami,ale město asi prodalo místo na výstavbu rodinných domů.Deset let o ně nikdo nemá zájem.Kdo by si postavil dúm,když se mu z paneláků dívají na dvůr. To pochopili i někteří,kteří bydlí nyní na Sluneční u paneláku.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za podnět. Dle analýzy odstavování vozidel v bytové zástavbě zde na webu v sekci dokumenty je situace v lokalitě Pod zahradami jedna z nejhorších. Problémem se budeme zabývat. Místo „za borovicemi“ je bohužel v soukromém vlastnictví a město s ním v tuto chvíli nemůže disponovat.

   Odpovědět
 14. Lenka Jašková

  Dobrý den, po prostudování všech dokumentů zde a posledních Kopřivnických novin,jen doplňuji svůj dnešní příspěvek:v žádném případě nesouhlasím s navrhovaným propojením ulice Záhumenní s ul. Pod Bílou horou!!! Je to jedno z ještě mála klidných míst na sídlišti Korej. Pouze by toto neupravené prostranství (podél tamního vyšlapaného chodníku u budovy s rychlou záchrannou službou mělo město zkulturnit:např. zbudovat tam cyklostezku s parčíkem, lavičkami a nějakými třeba herními či protahovacími prvky pro odpočinek apod.). Děkuji. Jašková

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Propojení ulic Pod Bílou horou a ulice Záhumenní bylo projednáváno. V současné době se město kloní k zachování „neprůjezdnosti“ ulice Sportovní a Pod Bílou horou. Pro bezproblémovou obsluhu haly nicméně bude nutné připojit parkoviště před halou od ulice Školní. Jedná se totiž o jedinou komunikaci, která má normové parametry pro příjezd. Pro zachování zklidnění ulice Pod Bílou horou by měla být ulice Sportovní uslepena. Toto řešení bude samostatně projednáváno. Díky za připomínku.

   Odpovědět
 15. Lenka Jašková

  Dobrý den, pane Macejko,bydlím v Kopřivnici na ul. K.Čapka,přímo naproti ZŠ E.Zátopka a nad obchodem Hruška.Já osobně sama auto nemám, ale denně z okna svého bytu směřujícího na školu a ul.Školní sleduji, jak děti při cestě do a ze školy kličkují mezi auty, které tudy projíždějí nebo i mnohdy zcela nevhodně parkují. Jedná se mi hlavně o bezpečnost dětí/lidí a také nedostatečnou kapacitu parkovacích míst na ul. Školní a K. Čapka. S představiteli města na toto téma diskutuji asi již 7 let. Vše je prý způsobeno tím, že podél obou stran ul. Školní vedou inženýrské sítě a není tak kde místa na parkování zřídit. Já se domnívám, že sítě jdou posunout. Hned vedle ulice Školní je velký zatravněný prostor (přímo před školou, který je jinak nevyužitý). Pokud by se tedy sítě přesunuly více ke středu této travnaté plochy, mohla by se následně podél alespoň jedné strany ul. Školní,vybudovat nejlépe šikmá stání, kterých by tam vyšlo možná 10-12. Nyní tam parkuje cca 5 aut, ale zcela nevhodně, někdy i vedle sebe! Na ul. K.Čapka parkování jinak vyřešit nelze, to chápu. Proto hledám jiné alternativy. Napadá mě ještě travnatý prostor nad koncem ul. Školní, mezi řadovkami (nad kontejnery – tj. na ul. Pod Bílou horou). Myslím, že tam vede plynovod, ale nevím to jistě. Píši Vám, protože tato situace je skutečně neudržitelná, stěhují se do této lokality nové rodiny převážně mladých lidí a auta jen přibývají.Děkuji za návrh smysluplného řešení a jeho co nejrychlejší realizaci. Přeji hezký den.Jašková

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Řešení parkování na ulici Školní se připravuje. Bohužel vozidel přibývá všude a je problematické situaci rychle řešit. Zejména přeložky inženýrských sítí projekty velmi prodražují. Proto se město (jako řádný hospodář) snaží prioritně stavět parkovitě na pozemcích, kde je nutné překládat sítí méně. Problematikou se budeme zabývat. Díky za připomínku.

   Odpovědět
   • Jaroslav Ostrák

    Pamatuji si,že již v minulosti cca před 15 lety byla zpracována koncepce,která řešila dopravu nejenom na Koreji. Bylo tam zahrnuto i šikmé stání na ul. Školní a další zajímavé návrhy na parkování nejenom na Koreji ,ale v celém městě.Na Koreji se nadělali chlívky a tím vlastně parkovacích míst ubylo.Dle zákona, aby řidiči neporušovali zákon,tak na celé Koreji ,by mohli stát auta jenom na ul.Školní a Pod Bílou horou a to jenom v jedném směru,protože šířka zbývajících ulic neodpovídá tomu,aby zde mohly stát vozidla a neporušovali při tom silniční zákon.A to se tam nadělali k tomu všemu chlívky!!!!
    Já bych ze všech ulic udělal jednosměrky s povoleným šikmým stáním a hlavně bych odstranil přiblblé vodorovní dopravní značení (kromě přechodů),dát tam zónu 30 a nikdo by pak nemusel řešit např. stání v křižovatkách!

    Odpovědět
  • Jaroslav Ostrák

   No jo,kdyby v minulosti obyvatelé ul. Karla Čapka nepsali petice o zachování chodníku po obou stranách této ulice,místa by bylo víc!!!

   Odpovědět
   • Petr Macejka

    Dobrý den, Zapojení veřejnosti je legitimní proces plánování dopravy dnešní doby. Aktuálně není lokalita ulice Školní tou nejproblémovější ve městě.
    Nicméně její zpracování je řešeno již ve fázi studie.

    Odpovědět
 16. Petr Macejka

  Předem děkujeme za všechny připomínky, které budeme moci zapracovat.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Město Kopřivnice

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou:

 • M. Kopečný, starosta
 • S. Šimíček, místostarosta
 • J. Štěpán, odbor rozvoje
 • M. Šmíd, odbor rozvoje
 • L. Šimečková, odbor rozvoje
 • R. Petr, odbor rozvoje
 • H. Rulíšek, odbor životního prostředí
 • J. Jiřík, odbor životního prostředí
 • K. Žák, odbor majetku
 • V. Pustka, spol. Slumeko s.r.o.

Za zpracovatele: P. Macejka

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků.

 • Motorová doprava
  • Automobilová
  • Veřejná hromadná
 • Nemotorová doprava
  • Cyklistická
  • Pěší
 • Statická doprava

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR