Dle zjištění analytické části plánu udržitelné mobility se v Kopřivnici vyprodukuje za pracovní den 45 tun CO2 jen z dopravy. Automobilová doprava produkuje 66% emisí, což představuje ohromných 29 tun denně. Denně je spotřebováno pro osobní vozy 6 000 litrů benzínu a 5 944 litrů nafty. Nákladní vozy spotřebují 4 815litrů nafty. Autobusy jsou provozovány na CNG, což je 100% fosilní palivo. Nákladní doprava se na produkcích CO2 podílí „jen“ 28% a autobusy 5%. Lidé přitom v Kopřivnici vyprodukují 22 tun CO2 jen dýcháním. Doprava tedy produkuje 2x více CO2 než lidé.

Pokud se podíváme na emise CO2 z hlediska druhů dopravy, nejlépe vychází jízda na kole. Zatímco člověk na kole vyprodukuje za 10 km asi 56 g CO2, chůzí je to 122 g, osobním vozidlem na naftu 1 864 g, hybridem 923 g a elektromobilem 881 g CO2. Jízda autobusem produkuje jen 674 g CO2. Pokud se nebojíte šlápnout do pedálů, uděláte nejlépe pro naši planetu, pokud pojedete na kole. Těm ostatním, kteří mají rádi lední medvědy, zbývá chůze, veřejná doprava nebo případně elektromobilita. To platí i při současném energetickém mixu v ČR roku 2019. V případě zvýšení podílu zelených zdrojů elektrické energie se bude vliv elektromobilů dále snižovat.

Více o prognóze emisí z dopravy a cílech, které si předsevzala Evropská unie ve snižování emisí CO2 se můžete dozvědět zde.

Produkce CO2 ve městě Kopřivnice z dopravy a dýcháním obyvatel v tunách za den