V měsících dubnu a květnu bude v Kopřivnici probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o. (zpracovatel plánu mobility). Ve zkratce je nutné vyplnit jeden sloupec za každou cestu vykonanou v rozhodném dni. Pro každou cestu se vyplňuje její čas (zda byla v době dopravní špičky nebo mimo špičku), druh dopravy, účel cesty a zda byla v rámci města nebo jinde.

Průzkum se provádí zejména dotazováním doma, aby byl postižen průměrný vzorek dopravního chování populace.

Zajímá nás také průměrný počet vozidel ve městě, jejich palivo a stáří. Informace o palivu a stáří vozidel bude použit pro výpočty emisí z dopravy. Současně počet vozidel na 1000 obyvatel je srovnávacím kritériem, které umožní srovnání např. Přerovem, Kroměříží nebo Otrokovicemi.

Zajímá nás také pohled na jednotlivé druhy dopravy, proto budou moci tazatelé oznámkovat spokojenost s cestami, chodníky, cyklostezkami, veřejnou dopravou, parkováním a bezpečností.

Dalším vodítkem pro zlepšení dopravní situace je v rámci zpracování plánu udržitelné mobility blok otázek č. 3, kde dotazovaní mají odpovědět, proč nepoužívají jednotlivé druhy dopravy.

V posledním odstavci se ptáme na možnou výstavbu etážových parkovacích stání v sídlištích, svoz dětí do školy autem či rozvoj elektromobility.

Na dotazníku jsou uvedeny kontaktní telefony jak na zpracovatele, tak na odpovědnou osobu za projekt na městském úřadě. V případě problémů s tazateli se můžou dotazované obrátit přímo na ně.

Dotazník vyplňují všichni členové domácnosti, kteří zde v rozhodném dni přebývají.

Prováděný průzkum je jedním z mnoha podkladů, které jsou podkladem pro hodnocení dopravní situace a návrh zajištění vhodných řešení dopravy.

Další informace o projektu jsou na webu mobilita-koprivnice.cz.