Veřejné projednání analýzy plánu mobility je za námi. Velmi si ceníme plodné diskuse ze které vzešla nutnost doplnění opatření pro dohled nad dodržováním pravidel nastavené parkovací zóny. Na projednání jsme se již dotkli i strategie pro období do roku 2030. Ta je k připomínkování přes prázdniny. Po prázdninách začnou projednání nad návrhovou částí a následně projednání návrhu s veřejností. Pro zaslání připomínek můžete využít sekci napište nám, kde bude na tuto formou diskuse reagováno a současně se připomínka dostane k vypořádání v rámci projektu.

Souhrnné informace o dopravě i plánované strategii jsou dostupné v prezentaci, kterou naleznete v sekci dokumenty zde na webu nebo přímo pod odkazem níže.